همکاری با کارآموز در استارتاپ سنامدتور

فرم کاراموزی استارتاپ سنامدتور فعال در زمینۀ توریسم درمانی (گردشگری سلامت)
نوع کار:
ما با مسافران عرب عمدتا از کشور عمان کار می کنیم. در شبکه های اجتماعی تبلیغات می کنیم و به آنها در شیراز سرویس دهی می کنیم. انواع خدمات درمانی و زیبایی از قبیل عمل های چشم و بینی و غیره

شرایط کار:
بعد از مصاحبهٔ آنلاین و سپس حضوری در صورت تایید کار را به شما به صورت عملی همراه با مسافران آموزش می دیم بعد می تونید با ما یا برای خودتون کار کنید.

شرایط موردنیاز:
آشنایی به زبان عربی
آشنایی به زبان انگلیسی و اینستاگرام و داشتن ماشین مزیت محسوب میشود.

حقوق:
اگر تسلط کافی داشته باشید حقوق دریافت می کنید در غیر این صورت تا زمان تسلط یافتن بدون حقوق می باشد.

❗ روند همکاری: پس از پر کردن فرم استخدام، فرم ارسالی توسط شما بررسی می‌شود و در صورت تایید برای مصاحبه آنلاین و حضوری به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

USA